Follobanen – fjernvarme på nye Ski stasjon

I forbindelse med Jernbaneverkets bygging av ny Follobane, har Norheat, på oppdrag for OHL Norge, i September 2016 bygget en ny trasé for fjernvarmen under de eksisterende jernbaneskinnene og den kommende utvidelsen av stasjonsområdet. Det er lagt 350 m DN300 rør og en DN125 avgrening til den nye togstasjonen. Askim Entreprenør har stått for grøftarbeidene.

20160901_155938               20160919_125421

Follobanen: Lenke til Follobanen