Overvåkningsavtale – Follo fjernvarme

 

NORHEAT har inngått overvåkningsavtale med Follo fjernvarme. Avtalen innebærer overvåkning av rørtrase, kontrollering og rapportering av feil.