Gebwell Norheat Small

G-Power Småhuscentral v3-1 03082011

Standard kundesentral for fjernvarme med to eller tre kretser (tappevann samt radiator og/eller gulvvarme).


Standardutrustning

  • Regulator fra Danfoss, Siemens eller Fidelix
  • Sirkulasjonspumpe for varmekrets(er)
  • Stikkontakt for enket strømtilkobling (230 V)
  • Avstengningsventiler
  • Sikkerhetsventiler
  • Manometer
  • Ekspansjonstank
  • Rørtilkobling er mulig ovenfra eller nedenfra for enkel installasjon

Tillbehør

  • Sirkulationspumpe VVC
  • Sikring mot for høy temperatur (gulvvarme)