Energioptimering

Norheat hjelper fjernvarmeselskap og kunder med å optimalisere varmeanlegg for fjernvarme. Dette består i å kartlegge eksisterende anlegg og å foreslå tiltak for å kunne utnytte energien i den tilførte fjernvarmen bedre.

Vi ser ofte at eldre bygg bytter ut oljefyr med fjernvarme uten å tilpasse anlegget sitt til de nye driftsbetingelsene fjernvarmen gir. Dermed går man også glipp av potensielt store energibesparelser, både for seg selv, og for fjernvarmeselskapet. Nye bygg kan også ha systemfeil som kan rettes opp og gi bedre driftsbetingelser.

Det er ofte ved bruk av enkle midler man kan øke effektiviteten og senke kostnadene, både for fjernvarmekunden og leverandøren. Dette oppnår man ved å få et mer energieffektivt anlegg som gir god avkjøling av fjernvarmevannet og dermed lavere energitap både på distribusjonsnettet og kundens anlegg.

Et mål som ofte brukes på hvor effektivt man utnytter fjernvarmevannet, er “QW-faktor”. QW er hvor mange kubikkmeter fjernvarmevann kunden tilføres (Q), delt på hvor mange MWh (W) man faktisk har forbrukt. Ved å se på denne kvotienten får man et tall man kan bruke til å vurdere hvor energieffektivt anlegget er. Under vises to anlegg, det første med en relativt lav og stabil QW-faktor (oransje graf) som indikerer at dette er et anlegg som utnytter det leverte fjernvarmevannet godt gjennom året, og det andre, som man på QW-faktoren kan se at utnytter fjernvarmevannet dårlig i sommermånedene. Anlegget forbruker altså unødvendig mye fjernvarmevann når energibehovet er lavt (blå graf).

 

qw-faktor-god                        qw-faktor-darlig

 


Kontaktperson for energioptimalisering

Nils Peter Skyberg
nils.skyberg@norheat.no
+47 97 74 88 75