Rørinstallasjon

Norheat utfører rørinstallasjoner innen industri og større eiendommer.

  • Installasjon av fjernvarmesentraler
  • Installasjon av større varmesystem
  • Konvertering fra oljebasert produksjon til fjernvarmebasert produksjon
  • Sveising og muffing av pre-isolerte fjernvarmerør

Tidligere prosjekter: Follobanen


Kontaktperson rørinstallasjon

Nils Peter Skyberg
nils.skyberg@norheat.no
+47 97 74 88 75