Videre samarbeid med Hafslund Varme – Alarm og overvåkning

 

Etter to års samarbeid har Norheat nå fått tildelt ytterligere ett års opsjon på alarm og overvåkning av Hafslund Varmes fjernvarmenett i Oslo.

Opsjonen gjelder den pågående rammeavtalen Norheat har med Hafslund Varme.