Faktabank

Totalentreprise.

Prosjektering, rørleveranse, kundesentraler, sveising og muffing. Les mer

Nils Peter Skyberg
nils.skyberg@norheat.no
+47 97 74 88 75


Overvåking og lekkasjesøk på fjernvarmenettet.

Feltmåling, Fjernmåling, produkter, alarmtrådtegning. Les mer

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51


Energioptimalisering.

optimerer varmesentraler og fjernvarmekunder. Les mer

Henrik Granfält
henrik.granfalt@norheat.no
+47 47 36 18 94


Kundesentraler:

Norheat tilbyr kundesentraler for fjernvarme i alle størrelser, fra en enkel enebolig på 8-20 kilowatt til flere megawatt. Les mer

Kontakt: Kundesentraler@norheat.no

Eller

Henrik Granfält
henrik.granfalt@norheat.no
+47 47 36 18 94


Reparasjonsjobber.

Norheat har lang erfaring med å håndtere alle typer reparasjoner av fjernvarmen. Prosjektering, verifisering av oppgravingspunkt, bistand ved nedstengning, muffing, sveising og ultralyd tykkelsesmåling.

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51


Sveising

Norheat har dyktige sertifiserte sveisere.

Nils Peter Skyberg
nils.skyberg@norheat.no
+47 97 74 88 75


Muffing

Norheat har Mittel sertifiserte montører med lang erfaring. Vi muffer nybygg, reparasjon og avanserte vinkler og dimemnsjoner.

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51


Mobilkjeler

Norheat tilbyr utleie av mobilkjeler. Les mer

Nils Peter Skyberg
nils.skyberg@norheat.no
+47 97 74 88 75