Muffearbeider

Norheat tilbyr alle tjenester i forbindelse med muffemontasje av preisolerte fjernvarmerør.

  • Leveranse og montasje av muffer til nye fjernvarme- og fjernkjølingsledninger
  • Ekstrudersveising
  • Reparasjoner av fjernvarme

 


Kontaktperson muffearbeider

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51

fjernvarme  fuktalarm lekkasje fjernkjøling fjernkjørling  fjernkjølenett fjernvarmenett stålrør logstor powerpipe isoplus sgp provak isoterm uponor brødrene dahl ahlsell fjernvarme alfa laval varmeanlegg varme anleggmuffing sveise muffe kurs muffekurs dokumentasjon mittel sveisemuffe krympemuffing krympe viken innlandet