Muffearbeider

Norheat tilbyr alle tjenester i forbindelse med muffemontasje av preisolerte fjernvarmerør. Muffemontørene har lang erfaring og kan bygge opp et stort område med muffer. I tillegg til forskjellige vinkler. 

 

  • Leveranse og montasje av muffer til nye fjernvarme- og fjernkjølingsledninger
  • Ekstrudersveising
  • Reparasjoner av fjernvarme
  • Sveisemuffe
  • Krympemuffe
  • Vi skaffer nødvendig utstyr
  • Vi takler avansert muffing (se bilde)
    • Etter en lekkasje ble all prefabskum fjernet. bygget opp og ekstrudert

Kontaktperson muffearbeider

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51

fjernvarme  fuktalarm lekkasje fjernkjøling fjernkjørling  fjernkjølenett fjernvarmenett stålrør logstor powerpipe isoplus sgp provak isoterm uponor brødrene dahl ahlsell fjernvarme alfa laval varmeanlegg varme anleggmuffing sveise muffe kurs muffekurs dokumentasjon mittel sveisemuffe krympemuffing krympe viken innlandet