Muffearbeider

Norheat tilbyr alle tjenester i forbindelse med muffemontasje av preisolerte fjernvarmerør.

  • Leveranse og montasje av muffer til nye fjernvarme- og fjernkjølingsledninger
  • Ekstrudersveising
  • Reparasjoner av fjernvarme

 


Kontaktperson muffearbeider

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51