Lekkasjesøk på fjernvarmen

Wideco-Logo

  • Måling etter lekkasje på fjernvarmen

Norheat sine alarmteknikere benytter seg av måleinstument av typen Wideco XPM (TDR måleinstrument). Ved hjelp av utstyret og analysering av data finner vi frem til feilen og kan beskrive type feil. På den måten blir de mest prekære feilene gravd først. 

Nytt! Norheat utfører nå fjernmåling! Ved å sende opp en XPM TDR modul kan det lokale driftspersonalet enkelt koble enheten til fjernvarmen. Norheat foretar måling og analysering over nettet. Vha målinger og et kartunderlag kan vi påvise hvor i nettet feilen befinner seg. Dette er et kostnadsbesparende og miljøvennlig alternativ. 

 

 


Norheat har sertifiserte alarmteknikere og installatører med lang erfaring.

Mer informasjon om overvåkningsenheter fra Wideco (WiDetect) finnes her.

Galleri


Kontaktperson fuktovervåkning

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51

 

Søkeord: overvåking ,  fjernvarme , wideco , fukt , alarm , fuktalarm , lekkasje , fjernkjøling , xtool , Widetect , fjernkjølenett , fjernvarmenett, lekkasjesøk, fuktmåling, lekkasje på fjernvarmen, søke etter lekkasje