Lekkasjesøk på fjernvarmen

Wideco-Logo

  • Måling etter lekkasje på fjernvarmen

Norheat sine alarmteknikere benytter seg av måleinstument av typen Wideco XPM (TDR måleinstrument), varmekamera og stetoskop. Ved hjelp av utstyret og analysering av data, kan vi verifisere hvor feilen befinner seg, og hvilken type feil det er (lekkasje, utett muffe eller trådavbrudd). Norheat oppretter en rapport basert på måledataene og liste over prioriteringer.  

For å redusere kostnaden til kunder som ikke er plassert på østlandet har Norheat mulighet til å utføre fjernmåling. Ved å sende opp en XPM TDR modul kan det lokale driftspersonalet enkelt koble enheten til fjernvarmen. Norheat foretar deretter målinger og analysering over nettet fra Oslokontoret. Vha målinger og et kartunderlag kan vi påvise hvor i nettet feilen befinner seg. Dette er et kostnadsbesparende og miljøvennlig alternativ. 

 

 


Norheat har sertifiserte alarmteknikere og installatører med lang erfaring.

Mer informasjon om overvåkningsenheter fra Wideco (WiDetect) finnes her.

Galleri


Kontaktperson fuktovervåkning

Christoffer Nilsen
christoffer.nilsen@norheat.no
+47 41 63 49 51

 

Søkeord: overvåking ,  fjernvarme , wideco , fukt , alarm , fuktalarm , lekkasje , fjernkjøling , xtool , Widetect , fjernkjølenett , fjernvarmenett, lekkasjesøk, fuktmåling, lekkasje på fjernvarmen, søke etter lekkasje, lekkasje i fjernvarmeanlegg, lekkasje fjernvarme