Avtale med Statkraft Sandefjord

 NORHEAT har inngått WDO PRO avtale med Statkraft Varme Sandefjord.