For å bidra til en grønnere framtid, har Norheat blitt Miljøfyrtårn sertifisert.

Med økt fokus på klima og miljø, er det viktig å ta noen grep. Næringen etterlater seg store fotavtrykk, derfor er det viktig å minimalisere sitt eget. Norheat har derfor jobbet med å forebygge og redusere utslipp, bl.a. ved å endre rutiner og tankemønstre. Vi optimaliserer og fornyer vår miljø filosofi, for å levere grønnere tjenester og for en grønnere framtid.