Rammeavtale med Fortum Oslo Varme (Overvåkning av fjernvarmen)

 

 

NORHEAT har inngått rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS. Avtalen omfatter kartlegging, dokumentering og overvåkning av deres fjernvarmenett i Oslo. NORHEAT har hatt avtalen de foregående 4 årene. Vi ser frem til videre samarbeid.