Norheat Fjernvarmeforum 2018

Etter gode tilbakemeldinger fra Forum 2017 – Alarm og overvåkning. Gjentok Norheat suksessen i år og arrangerte Norheat Fjernvarmeforum 2018 på Scandic i Hamar.

I motsetning til 2017, hvor alarm og overvåkning sto i sentrum, presenterte Norheat et nytt tema. Senking av returtemperatur.

13-14 mars møttes 42 deltakere fra hele landet til foredrag, diskusjoner og erfaringsutveksling. Dette er en økning fra 2017.

 

Norheat takker alle deltakerne for to hyggelige dager på Hamar. 

Velkommen i 2019!