Rammeavtale med Eidsiva Biovarme

 

NORHEAT har inngått rammeavtale med Eidsiva Bioenergi. Avtalen består av reparasjoner og muffing av fjernvarme.