Rammeavtale – Å Energi Varme


Norheat har fått tildelt rammeavtale med Å Energi Varme for overvåkning av fjernvarme. Å Energi Varme er tidligere Agder Energi Varme og leverer fjernvarme til Kristiansand (inkl sørlandsparken), Arendal og Grimstad. Norheat hadde den foregående rammeavtalen i de maksimale 5 årene.
Avtalen innebærer overvåkning, fjernmåling, feltmåling, kartlegging, dokumentering og alarmtrådtegning. 
 
Vi ser frem til nye år med Å Energi Varme.